2016 výstava Keramická stodola Slavky Prevendarčíkovej, hudba: Tornado Lue