2014 sme v Kanade – kľúčik od stodoly nechávame tete susede a v bedekroch sa bez nášho pričinenia objavuje informácia o galérii "Stodola"