2010 workshop v rámci evanjelického letného tábora pre deti z Dudiniec a Lišova na tému Noemova archa